ការផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabates Manual)

សៀវភៅនេះសសេរដោយ ពិធ័រ ស្តារ(Petter Starr) និងបកប្រែដោយវេជ្ជបណ្ឌិត ងួនសេរ័ត្ន។ សៀវភៅនេះជាការបោះពុម្ពផ្សាយរបស់ មូលនិធិសារព័ត៏មានឯករាជ្យ ដោយសហការផលិតជាមួយក្រសួងសុខាភិបាល នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។ សៀវភៅនេះមានគោលបំណងធំពីរ ១. បណ្តុះបណ្តលអ្នកការសែតអំពីបញ្ហាប្រឈម ផ្នែកសុខភាពនៅកម្ពុជា។​ គោលបំណងចម្បងគឺលើកទឹកចិត្តអោយមានការធ្វើសេចក្តីរាយការណ៏ព័ត៏មានត្រឹមត្រូវអំពីទឹកនោមផ្អែម ដោយសារពត៏មានតាមអ៊ិនធឺណិត ដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីជំងឺនេះនៅក្នុង ចំណោមប្រជាជនកម្ពុជា។​ ២. ជួយទប់ស្កាត់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងផលវិបាកដែលអាចកើតមាន … Continue reading ការផ្សព្វផ្សាយអំពីជំងឺទឹកនោមផ្អែម (Diabates Manual)

បទដ្ឋានបច្ចេកទេស សម្រាប់ការងារជួសជុល និងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ សំណងសិល្បការ្យ ​​​​​(Technical Standard for Road Construction )

បទដ្ឋានបច្ចេកទេស សម្រាប់ការងារជួសជុល និងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ សំណងសិល្បការ្យ ​​​​​(Technical Standard for Road Construction )

សៀវភៅរបស់ក្រសួងសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន​ សម្រាប់បទដ្ឋានផ្លូវថ្នល់

This is a spec of Ministry of Public work and Transportation. 2011

Continue reading “បទដ្ឋានបច្ចេកទេស សម្រាប់ការងារជួសជុល និងសាងសង់ផ្លូវថ្នល់ សំណងសិល្បការ្យ ​​​​​(Technical Standard for Road Construction )”

ក្បួនថែទាំផ្លូវថ្នល់តាមបែបអន្តរជាតិ

ក្បួនថែទាំផ្លូវថ្នល់តាមបែបអន្តរជាតិ

ជាសៀវភៅដែលបានបកប្រែចេញពីសៀវភៅដើម ដែលមានបួនភាគ

ភាគទី១   ការថែទាំផ្នែកសងខាងផ្លូវ និងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹក

ភាគទី២   ការថែទាំផ្លូវឥតក្រាល

ភាគទី៣   ការថែទាំផ្លូវក្រាល

ភាគទី៤   ការថែទាំរចនាសម្ព័ន្ធនិងគ្រឿងឧបករណ៏ត្រួតពិនិត្យចរាចរ

Continue reading “ក្បួនថែទាំផ្លូវថ្នល់តាមបែបអន្តរជាតិ”

បទដ្នានសិក្សាគម្រោងថ្នល់ ១៩៩៩ (Road Design Standard)

បទដ្នានសិក្សាគម្រោងថ្នល់ ១៩៩៩ (Road Design Standard)

(ក្រសួងសារធារណៈការណ និង ដឹកជញ្ជូន, ១៩៩៩) សៀវភៅបទដ្ឋានសិក្សាគម្រោងថ្នល់ប្រទេសកម្ពុជា ​មួយនេះ ត្រូវបានដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ សម្រាប់ការរៀបចំ ប្លង់ផ្លូវថ្មីទាំងអស់ ដែលមានក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ សៀវភៅបទដ្ឋាននេះ អនុលោមទៅតាម បណ្តុំឯកសារនានា ដែលបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុង ផ្នែកៗដែលមានដូចជា៖ – ផ្នែកទី១ គណិតសាស្រ្ត – ផ្នែកទី២ … Continue reading បទដ្នានសិក្សាគម្រោងថ្នល់ ១៩៩៩ (Road Design Standard)